Image_b1723368-2c0c-42fb-80bc-1981ec4a6200--0-0--1ff5c545-63c5-4357-bd3e-42824d966189
Smartparts_sp1100b_11-inch_digital_photo_frame-1--0-0--0acf8f36-046b-4044-b9da-e27e838643bf
Digital Photo Frame Smartparts SP1100B-11 inches
SMARTPART
From 1,080,000 VND
ADD TO BASKET
Lcd_samsung_ls20d300nhmxv-1--0-0--49c6449e-918f-4d6f-aae5-b1829cf6431a
LCD  SAMSUNG LS20D300NHMXV 20 inches
SAMSUNG
From 2,250,000 VND
ADD TO BASKET
Lcd_acer_e1900hq-1--0-0--44b13b5f-8a47-4fb9-b073-1b8df17b89d7
LCD Acer E1900HQ 19 Inches
ACER
From 2,060,000 VND
ADD TO BASKET
Lcd_acer_k202hql-1--0-0--cbd70df6-7eef-47b1-8c45-98bb80da258a
LCD Acer K202HQL 20 Inches
ACER
From 2,160,000 VND
ADD TO BASKET
Lcd_asus_18--0-0--2ecd9446-93a5-4fac-8c76-392cf4a870e3
LCD Asus 18.5 inch VS197DE
ASUS
From 2,150,000 VND
ADD TO BASKET
Dell__e1913s-1--0-0--fa8c899b-f11e-4ec1-9dad-2586fed71741
LCD DELL E1913S 19” SQUARE
DELL
From 2,937,000 VND
ADD TO BASKET
Lcd_dell_e1916h-1--0-0--f452ea86-9843-4a18-a4e0-ff16b7639da8
LCD DELL E1916H 18.5 Inches
DELL
From 2,200,000 VND
ADD TO BASKET
Lcd_dell_e2016h-1--0-0--be5d4e7f-ca31-4109-b91e-942e9e95d4ca
LCD Dell E2016H, 20 inches
DELL
From 2,460,000 VND
ADD TO BASKET
Lcd_dell_pro_p1914s-1--0-0--53572c65-ea62-4b68-84f3-1c9246547402
LCD DELL PRO P1914S SQUARE
DELL
From 3,710,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP 

ITM address : 5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 41

iKnow address : 94 Xuan Thuy Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

iKnow phone number : 028 37 44 50 10

Email : shop@iknow-itm.vn

CỬA HÀNG MÁY TÍNH iKNOW-ITM

94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (ITM): 028 62 52 41 41 Điện thoại (iKnow): 028 37 44 50 10

Email: shop@iknow-itm.vn

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234