Image_itm_carnaval--0-0--747a3983-13e5-42b6-ab6e-d57d52f5c667
Chromecast_2_wifi-1--0-0--34d2753e-40a8-450b-b7c4-21035e34974e
CHROMECAST WIFI
GOOGLE
From 1,450,000 VND
ADD TO BASKET
Logitechmk260r-1--0-0--541edf76-921b-435e-a111-3a59cbbf1cd3
COMBO WIRELESS KEYBOARD_Mouse Logitech MK260R
LOGITECH
From 466,000 VND
ADD TO BASKET
Googlechromecast-1--0-0--bddc3c9e-96b6-46e6-ac57-30b07971d264
GOOGLE CHROMECAST
GOOGLE
From 1,230,000 VND
ADD TO BASKET
Intelcomputerstick-1--0-0--e261a1f1-47e4-420b-aab3-701327180a8f
INTEL COMPUTE  STICK
INTEL
From 3,726,000 VND
ADD TO BASKET
Minixx8h-1--0-0--0b27e2d9-7de3-43c0-9406-e165045cc8e0
MINIX NEO X8-H PLUS
MINIX
From 3,132,000 VND
ADD TO BASKET
Minixz64-1--0-0--4ab62450-b3e3-4b92-a44a-d848b3ea40a9
MINIX NEO Z64 (Window)
MINIX
From 9,430,000 VND
ADD TO BASKET
Logitechk400r-1--0-0--8d80fbe8-9d1f-48f1-b52e-16a9046a1941
WIRELESS TOUCH KEYBOARD LOGITECH K400R
LOGITECH
From 990,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP

94 Xuan Thuy Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 41

iKnow phone number : 028 37 44 50 10

Email : shop@iknow-itm.vn

CỬA HÀNG MÁY TÍNH iKNOW-ITM

94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (ITM): 028 62 52 41 41 Điện thoại (iKnow): 028 37 44 50 10

Email: shop@iknow-itm.vn

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234