Image_itm_management_juin--0-0--d87da4a0-09ec-4006-899e-0b7ffd8d580a
Analog_camera_hd-6018_ir-1--0-0--0c6efd57-f781-4411-8853-c5e46624b70e
Camera Analog HD-6018 IR
HDVISION
From 14,390,000 VND
ADD TO BASKET
Analog_camera_hd-6028_ir-1--0-0--6561f522-6469-4b4d-8bf6-41faeb9be9ee
Camera Analog HD-6028 IR
HDVISION
From 12,850,000 VND
ADD TO BASKET
Analog_camera_hd-7028_ir-1--0-0--5ec13cd5-d005-4c01-97c9-4b0a9e5ae609
Camera Analog HD-7018 IR
HDVISION
From 4,150,000 VND
ADD TO BASKET
Analog_camera_hd-8128_ir-1--0-0--0bc06735-161e-4b13-8187-038af508bffb
Camera Analog HD-8128 IR
HDVISION
From 5,100,000 VND
ADD TO BASKET
Analog_camera_hd-9046_v-1--0-0--ac10fbe3-17c8-49a7-9400-b9a8c157d18d
Camera Analog HD-9046 CS
HDVISION
From 2,750,000 VND
ADD TO BASKET
Camera_analog_ir_ptz_dome_720p__vision_tvi-501-1--0-0--c6d3631c-1361-4ade-b85c-0e651a0e5175
Camera Analog IR PTZ Dome 720P  Vision TVI-501
VISION
From 13,700,000 VND
ADD TO BASKET
Camera_analog-vision-vs-2100-1--0-0--1bd26f87-7896-4b78-8bff-2ab54553f465
Camera Analog Vision VS-2100
VISION
From 1,540,000 VND
ADD TO BASKET
Camera_analog-vision-vs-2600-1--0-0--904ec556-b1a2-4258-87de-c2f86c66d90d
Camera Analog Vision VS-2600
VISION
From 1,430,000 VND
ADD TO BASKET
Recorder_hd_2304se_01--0-0--c9f116ff-c437-43ee-b1a8-545ae3725cf2
Recorder Analog 4 Channel HD 2304SE
HDVISION
From 1,216,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP 

ITM address : 5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 4

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234