Image_itm_carnaval--0-0--747a3983-13e5-42b6-ab6e-d57d52f5c667
Apple_hdmi_hdmi_1--0-0--b52c4752-d972-4ae0-8226-1c5d2816f97a
1.8m Apple HDMI to HDMI
APPLE
From 550,000 VND
ADD TO BASKET
Mini_displayport_to_hdmi_adapter_monoprice_1--0-0--7c0cc519-3533-45f2-adbc-5213f67ade35
1.8m Mini Display Port to HDMI Cable MONOPRICE
APPLE
From 700,000 VND
ADD TO BASKET
12w_power_adapter_for_ipad-1--0-0--16ec9b4d-2d3b-4981-b698-463e5a738284
12W Power Adapter for iPad
APPLE
From 480,000 VND
ADD TO BASKET
30-pinusbcable-1--0-0--dfcb725c-0dbc-473d-8d65-bb544c5e30bc
30-pin USB Cable
APPLE
From 220,000 VND
ADD TO BASKET
45w_magsafe_2_1--0-0--d6ca6921-735e-457a-a010-29d90ede1b08
45W Magsafe 1 Power Adapater
APPLE
From 2,300,000 VND
ADD TO BASKET
45w_magsafe_2_1--0-0--d6ca6921-735e-457a-a010-29d90ede1b08
45W Magsafe 2 Power Adapater
APPLE
From 2,400,000 VND
ADD TO BASKET
60w_magsafe_1--0-0--af4bd4ef-acf0-4eb6-9ccd-c68b16acd693
60W Magsafe 1 Power Adapter
APPLE
From 2,300,000 VND
ADD TO BASKET
60w_magsafe_2_1--0-0--79298f9c-77a6-43ec-878a-248c195cd176
60W Magsafe 2 Power Adapter
APPLE
From 2,400,000 VND
ADD TO BASKET
85w_magsafe_1--0-0--a38d584f-b242-4c14-b7d1-0dca5d550437
85W Magsafe 1 Power Adapter
APPLE
From 2,300,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP

94 Xuan Thuy Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 41

iKnow phone number : 028 37 44 50 10

Email : shop@iknow-itm.vn

CỬA HÀNG MÁY TÍNH iKNOW-ITM

94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (ITM): 028 62 52 41 41 Điện thoại (iKnow): 028 37 44 50 10

Email: shop@iknow-itm.vn

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234