Image_itm_carnaval--0-0--747a3983-13e5-42b6-ab6e-d57d52f5c667
Pk_apple11--0-0--24c6708c-f13f-4c2e-bfd9-9a4fc568bbf6
Pack iDream
APPLE
From 5,800,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_apple3--0-0--5d4fbce9-44ee-46ee-986b-f3d146034d32
Pack iFun
APPLE
From 28,650,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_apple2--0-0--fd4f0ba3-695e-4b66-a119-47aac5694443
Pack iGeek
APPLE
From 30,600,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_apple4--0-0--1207b2a2-db6c-446b-93e0-879fcc51489d
Pack iKnow
APPLE
From 3,900,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_apple5--0-0--50630f70-5b80-401b-8e68-e0f3b06475b7
Pack iLove
APPLE
From 20,735,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_apple8--0-0--f825615f-47b8-459a-8dc8-10f45ce4b44d
Pack iRun
APPLE/BEATS
From 23,280,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_apple10--0-0--5441c93b-50e7-494a-96c0-1037be2ccebd
Pack iSmile
APPLE
From 3,850,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_apple9--0-0--cd24fbad-97f5-42fb-bffb-93665187e26e
Pack iThink
APPLE/BEATS
From 23,280,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP

94 Xuan Thuy Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 41

iKnow phone number : 028 37 44 50 10

Email : shop@iknow-itm.vn

CỬA HÀNG MÁY TÍNH iKNOW-ITM

94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (ITM): 028 62 52 41 41 Điện thoại (iKnow): 028 37 44 50 10

Email: shop@iknow-itm.vn

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234