Image_itm_carnaval--0-0--747a3983-13e5-42b6-ab6e-d57d52f5c667
Pk_fifa--0-0--5901ec90-1424-49e9-9062-303ee93d474c
Pack Fifa
RAZER
From 7,885,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_b2--0-0--146f609e-902e-4d0e-b00f-95e310d7ab18
Pack Fir tree
DELL/LOGITECH/EDIFIER
From 9,302,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_white3--0-0--987576b1-fd6d-4b3c-84d5-9f63bbee3b4d
Pack Flakes
LOGITECH/SP/
From 1,605,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_pink4--0-0--1140e452-bcca-48f7-831b-ebd46598a1dd
Pack Flamingo
SONY/SENNHEISER
From 1,406,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_white2--0-0--6826ce99-74d9-4c68-a1b7-d41cec4f9b55
Pack Frozen
LOGITECH/CREATIVE
From 2,154,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_gta--0-0--7818620c-7998-4b2b-8613-8c042c2a979b
Pack GTA
RAZER
From 6,166,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_hitman--0-0--f9be1e90-ae50-4259-8ed0-ec2e613e79f5
Pack Hitman
LOGITECH/SENNHEISER
From 1,882,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_hongkong--0-0--445d466f-a5b7-4647-9cdd-6b80eb87d0eb
Pack Hong Kong
APPLE/LOGITECH
From 15,073,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_black--0-0--ff6958eb-093e-4a6f-9438-52b128315e9f
Pack Ice
ASUS/SONY/LOGITECH/SENNHEISER
From 13,609,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP

94 Xuan Thuy Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 41

iKnow phone number : 028 37 44 50 10

Email : shop@iknow-itm.vn

CỬA HÀNG MÁY TÍNH iKNOW-ITM

94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (ITM): 028 62 52 41 41 Điện thoại (iKnow): 028 37 44 50 10

Email: shop@iknow-itm.vn

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234