Image_itm_carnaval--0-0--747a3983-13e5-42b6-ab6e-d57d52f5c667
Autodesk_autocad_2017_lt_commercial_new_single-user_eld-1--0-0--b031edb0-1839-4dc1-932c-97d312a48b57
Autodesk AutoCAD LT 2017 Commercial (Advanced support)-1 year
AUTODESK
From 8,000,000 VND
ADD TO BASKET
Autodesk_autocad_2017_lt_commercial_new_single-user_eld-1--0-0--b031edb0-1839-4dc1-932c-97d312a48b57
Autodesk AutoCAD LT 2017 Commercial (Advanced support)-2 year
AUTODESK
From 15,500,000 VND
ADD TO BASKET
Autodesk_autocad_2017_lt_commercial_new_single-user_eld-1--0-0--b031edb0-1839-4dc1-932c-97d312a48b57
Autodesk AutoCAD LT 2017 Commercial (Advanced support)-3 year
AUTODESK
From 23,000,000 VND
ADD TO BASKET
Coreldraw_graphics_suite_x8_en__cdgsx8efdp_-1--0-0--f081bd87-b613-4d7a-bf96-d0c2034cb926
CorelDRAW Graphics Suite X8 EN (CDGSX8EFDP)
COREL
From 12,544,000 VND
ADD TO BASKET
Illustrator_cc__65270490ba01a12_-1--0-0--0ca22785-d3b5-401b-b858-1dc188a6eed1
Illustrator CC (65270490BA01A12)-12 months
ADOBE
From 9,700,000 VND
ADD TO BASKET
Photoshop_cc__65270822ba01a12_-1--0-0--0e13a048-a7c0-4ea4-804f-c47b8a73acdd
Photoshop CC (65270822BA01A12)-12 months
ADOBE
From 9,700,000 VND
ADD TO BASKET
Rinoceros_5-1--0-0--34717b2c-3e7a-4ea0-89e9-f3904fe53763
Rhino 5 for Windows
RHINO
From 29,500,000 VND
ADD TO BASKET
Solidworks_premium_2016-1--0-0--13b3f2fa-2752-489b-92cf-5a5df259816a
SOLIDWORKS Premium 2016 (SMX0024-SMS0019)
SOLIDWORKS
From 170,000,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP

94 Xuan Thuy Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 41

iKnow phone number : 028 37 44 50 10

Email : shop@iknow-itm.vn

CỬA HÀNG MÁY TÍNH iKNOW-ITM

94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (ITM): 028 62 52 41 41 Điện thoại (iKnow): 028 37 44 50 10

Email: shop@iknow-itm.vn

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234