Image_itm_management_juin--0-0--d87da4a0-09ec-4006-899e-0b7ffd8d580a
Hub_3_ports_usb_and_gigabit_ethernet_unitek_y-3045-1--0-0--90d11144-67f4-4485-9b9f-3a01b0b7281a
Hub 3 Ports USB and Gigabit Ethernet Unitek Y-3045
UNITEK
From 620,000 VND
ADD TO BASKET
Hub_4_port_usb_3--0-0--3918a377-11bd-42fe-b439-79ed90e3e2e1
Hub 4 Ports USB 3.0 SSK SHU028
SSK
From 410,000 VND
ADD TO BASKET
Hub_4_ports_usb_3--0-0--e34a6c15-3328-4276-815c-81cca06538d0
Hub 4 Ports USB 3.0 Unitek Y-3186
UNITEK
From 465,000 VND
ADD TO BASKET
Hub_4_port_usb_ssk_shu035-1--0-0--51056a00-8062-4aad-9973-a13c0553291f
Hub 4 Ports USB SSK SHU035
SSK
From 205,000 VND
ADD TO BASKET
Hub_usb_elecom_u2h_black-1--0-0--07316db1-1067-4285-80eb-132e2744fa82
Hub USB Elecom U2H Black
ELECOM
From 319,000 VND
ADD TO BASKET
Hub_usb_elecom_u2h_blue-1--0-0--e37c3ad5-1a40-4750-bbc9-87a1a4b8f2cc
Hub USB Elecom U2H Blue
ELECOM
From 319,000 VND
ADD TO BASKET
Hub_usb_elecom_u2h_green-1--0-0--f4059911-4057-4b9c-bcaa-f537f7d1566e
Hub USB Elecom U2H Green
ELECOM
From 319,000 VND
ADD TO BASKET
Hub_usb_elecom_u2h_red-1--0-0--d5cd9765-d050-4565-8f6b-16d16d9b1896
Hub USB Elecom U2H Red
ELECOM
From 319,000 VND
ADD TO BASKET
Hub_usb_elecom_u2h_white-1--0-0--124b2883-f2b6-40f9-9876-26fee9cde743
Hub USB Elecom U2H white
ELECOM
From 319,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP 

ITM address : 5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 4

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234