Image_itm_carnaval--0-0--747a3983-13e5-42b6-ab6e-d57d52f5c667
Iphone_6__128gb_1--0-0--d25ad178-2859-4984-b77f-eb36c1e05f9e
IPHONE 6 128GB
APPLE
From 18,500,000 VND
ADD TO BASKET
Iphone_6-1--0-0--366efb8f-3c3f-4176-852e-85da6fbbcce6
IPHONE 6 16GB
APPLE
From 14,900,000 VND
ADD TO BASKET
Iphone_6__64gb_1--0-0--f8ba4e8d-0d0c-4895-bf9a-b1008076936e
IPHONE 6 64GB
APPLE
From 17,400,000 VND
ADD TO BASKET
Iphone_6__plus_128gb_1--0-0--4087c1e0-95bb-418d-959d-9a78917caafa
IPHONE 6 PLUS 128GB
APPLE
From 20,000,000 VND
ADD TO BASKET
Iphone_6_plus-1--0-0--c2d96503-84c3-4a15-91bf-43ad865512db
IPHONE 6 PLUS 16GB
APPLE
From 17,200,000 VND
ADD TO BASKET
Iphone_6__plus_64gb_1--0-0--6099cdd0-387d-4038-bbfc-cf3079f6a73e
IPHONE 6 PLUS 64GB
APPLE
From 19,500,000 VND
ADD TO BASKET
Iphone_6s__16gb-1--0-0--5d20348e-8486-4c9f-9e4e-b632ba9e3e89
Iphone 6S 128GB
APPLE
From 24,690,000 VND
ADD TO BASKET
Iphone_6s__16gb-1--0-0--5d20348e-8486-4c9f-9e4e-b632ba9e3e89
Iphone 6S 16GB
APPLE
From 18,890,000 VND
ADD TO BASKET
Iphone_6s__16gb-1--0-0--5d20348e-8486-4c9f-9e4e-b632ba9e3e89
Iphone 6S 64GB
APPLE
From 21,790,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP

94 Xuan Thuy Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 41

iKnow phone number : 028 37 44 50 10

Email : shop@iknow-itm.vn

CỬA HÀNG MÁY TÍNH iKNOW-ITM

94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (ITM): 028 62 52 41 41 Điện thoại (iKnow): 028 37 44 50 10

Email: shop@iknow-itm.vn

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234