Image_itm_management_juin--0-0--d87da4a0-09ec-4006-899e-0b7ffd8d580a
Pk_jerry--0-0--4bf5ce7a-8d97-4b88-a853-a36281494fb7
Pack Jerry the Minion
LOGITECH/TOTORO/ELECOM
From 1,385,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_kevin--0-0--ff7be9f2-eb7e-4c82-a237-0fcd04346910
Pack Kevin the Minion
TOTORO/BONE/SENHEISER
From 1,162,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_kristoff--0-0--44a82006-2215-4523-92bd-31fffa353267
Pack Kristoff
TOTORO/BONE/SENHEISER
From 1,162,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_olaf--0-0--a22e2fb2-9837-4e3f-bd7d-8e74e5d43891
Pack Olaf
LOGITECH/HP
From 927,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_stuart--0-0--4c332352-303a-447c-9a1e-24c6fae06c72
Pack Stuart the Minion
LOGITECH/BONE/ULTIMATE
From 1,253,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_sven--0-0--33afbfbc-98b7-44c3-8e5c-d8b7be8becf5
Pack Sven
LOGITECH/KINGSTON/ULTIMATE
From 1,071,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP 

ITM address : 5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 4

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234