Image_itm_carnaval--0-0--747a3983-13e5-42b6-ab6e-d57d52f5c667
Macbook__air_11_inch_1--0-0--7338a2f0-f3f4-44e7-8ef1-d91780299b16
MACBOOK AIR 11 INCH 2015, Core i5, 4GB RAM, 128GB SSD
APPLE
From 18,900,000 VND
ADD TO BASKET
Macbook__air_11_inch_1--0-0--7338a2f0-f3f4-44e7-8ef1-d91780299b16
MACBOOK AIR 11 INCH 2015, Core i5, 4GB RAM, 256GB SSD
APPLE
From 22,800,000 VND
ADD TO BASKET
Macbook__air_11_inch_1--0-0--7338a2f0-f3f4-44e7-8ef1-d91780299b16
MACBOOK AIR 13 INCH 2015, Core i5, 4GB RAM, 128GB SSD
APPLE
From 21,200,000 VND
ADD TO BASKET
Macbook__air_11_inch_1--0-0--7338a2f0-f3f4-44e7-8ef1-d91780299b16
MACBOOK AIR 13 INCH 2015, Core i5, 4GB RAM, 256GB SSD
APPLE
From 25,600,000 VND
ADD TO BASKET
Macbook__pro_13_inches__retina__core_i5__256gb_ssd_2--0-0--cab945c4-e720-4eab-8e6f-896f0f71810f
MACBOOK PRO 13 INCH RETINA, Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD
APPLE
From 46,500,000 VND
ADD TO BASKET
Macbook__pro_13_inch-1--0-0--46b7f121-e76b-4fa9-bf36-fd0c8ede8e3d
MACBOOK PRO 13 INCHES
APPLE
From 21,500,000 VND
ADD TO BASKET
Macbook__pro_13_inch_retina-1--0-0--6cfa313d-80e6-4f9f-b193-7253614040e7
MACBOOK PRO 13 INCHES RETINA
APPLE
From 27,200,000 VND
ADD TO BASKET
Macbook__pro_13_inches__retina__core_i5__256gb_ssd_2--0-0--cab945c4-e720-4eab-8e6f-896f0f71810f
MACBOOK PRO 13 INCHES RETINA, Core i5 512GB, SSD
APPLE
From 37,600,000 VND
ADD TO BASKET
Macbook__pro_13_inches__retina__core_i5__256gb_ssd_2--0-0--cab945c4-e720-4eab-8e6f-896f0f71810f
MACBOOK PRO 13 INCHES RETINA, Core i5, 256GB SSD
APPLE
From 31,800,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP

94 Xuan Thuy Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 41

iKnow phone number : 028 37 44 50 10

Email : shop@iknow-itm.vn

CỬA HÀNG MÁY TÍNH iKNOW-ITM

94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (ITM): 028 62 52 41 41 Điện thoại (iKnow): 028 37 44 50 10

Email: shop@iknow-itm.vn

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234