Image_itm_management_juin--0-0--d87da4a0-09ec-4006-899e-0b7ffd8d580a
Mainboard__asus_h61-m_k-1--0-0--384d284b-7c35-49f4-9d5c-2b061b632dc1
MAINBOARD ASUS H61-M K
ASUS
From 1,327,000 VND
ADD TO BASKET
Mainboard__asus_h61-plus-1--0-0--9d4e8310-a0f2-4c03-baa3-d3be5d29eca7
MAINBOARD ASUS H61-Plus
ASUS
From 1,610,000 VND
ADD TO BASKET
Mainboard__gigabyte_ga-h61m-ds2_v3--0-0--e82bba76-df86-41d0-a0a3-aa4bd1f32e43
MAINBOARD GIGABYTE GA-H61M-DS2 V3.0
GIGABYTE
From 1,514,000 VND
ADD TO BASKET
Mainboard__gigabyte_ga-h61m-s2pv_v2--0-0--22a72acd-2ef6-47a9-af3e-70587f82ec3a
MAINBOARD GIGABYTE GA-H61M-S2PV V2.0
GIGABYTE
From 1,587,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP 

ITM address : 5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 4

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234