Image_itm_management_juin--0-0--d87da4a0-09ec-4006-899e-0b7ffd8d580a
Mini_pc_intel_boxd34010wykh-1--0-0--4d943d29-4b51-498c-9db2-0f6531ee5064
Mini PC Intel BOXD34010WYKH
INTEL
From 6,200,000 VND
ADD TO BASKET
Mini_pc_intel_box_d54250wykh-1--0-0--1c7e94a3-25f3-404e-959a-2e885a363b34
Mini PC Intel BOXD54250WYKH
INTEL
From 7,900,000 VND
ADD TO BASKET
Boxnuc5cpyh-1--0-0--d82d6740-961b-460a-92c9-dda505660d55
Mini PC Intel BOXNUC5CPRYH
INTEL
From 3,780,000 VND
ADD TO BASKET
Boxnuc5i3ryh-1--0-0--48a9157f-21c3-438b-a7f6-2c2c99db3de6
Mini PC Intel BOXNUC5I3RYH
INTEL
From 7,668,000 VND
ADD TO BASKET
Boxnuc5i5ryh-1--0-0--18deb829-e3d9-4142-866c-f87314bb007d
Mini PC Intel BOXNUC5I5RYH
INTEL
From 9,537,000 VND
ADD TO BASKET
Boxnuc5i7ryh-1--0-0--6ff46506-8b1f-441e-8b90-8328c15b977d
Mini PC Intel BOXNUC5I7RYH
INTEL
From 12,600,000 VND
ADD TO BASKET
Mini_pc_intel_boxnuc5pgyh0aj-1--0-0--fe2ea362-1636-492a-a65a-912ce47c7216
Mini PC Intel BOXNUC5PGYH0AJ
INTEL
From 6,984,000 VND
ADD TO BASKET
Mini_pc_intel_boxnuc5ppryh-1--0-0--b231434b-8ef4-4f64-83d5-8f66a88f0154
Mini PC Intel BOXNUC5PPRYH
INTEL
From 5,016,000 VND
ADD TO BASKET
Mini_pc_intel_box_nuc6i3syh-1--0-0--e818652a-7783-4ead-87b2-1f3351888855
Mini PC Intel BOXNUC6i3SYH
INTEL
From 8,100,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP 

ITM address : 5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 4

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234