Image_b1723368-2c0c-42fb-80bc-1981ec4a6200--0-0--1ff5c545-63c5-4357-bd3e-42824d966189
Mousepad_100_dolars-1--0-0--74d1103a-e873-4add-a3ef-3a60023c05e8
MousePad 100 Dollar
From 120,000 VND
ADD TO BASKET
Mousepad_100_euro-1--0-0--01323798-e1ca-422c-b643-da8ec1da5f36
MousePad 100 Euro
From 120,000 VND
ADD TO BASKET
Mousepad_50_pound-1--0-0--d9b89e0b-8262-4e2a-8328-b270b7850f90
MousePad 50 Pound
From 120,000 VND
ADD TO BASKET
Mousepad_animal_dog--0-0--50fa8341-d790-4a16-9391-5f775b9c3514
MousePad Animal Dog
From 75,000 VND
ADD TO BASKET
Mousepad_animal_tiger--0-0--26132d8d-51ab-4145-a95f-f2f428e4434d
MousePad Animal Tiger
From 75,000 VND
ADD TO BASKET
Mousepad_eblue_emp004-1--0-0--e23be011-7984-4c4b-bf95-b5e7a222c8f2
Mousepad Eblue EMP004
EBLUE
From 210,000 VND
ADD TO BASKET
Mouse_pad_q6_neon_green_edge-1--0-0--ef85b53f-397d-43d2-b6d5-2cecac30e79a
MousePad Neon Green Edge Q6
From 75,000 VND
ADD TO BASKET
Mouse_pad_q8-1--0-0--05c1c737-9089-4358-b0f2-56915848e91d
MousePad Razer Q8
From 75,000 VND
ADD TO BASKET
Mousepad_razer_golia-1--0-0--538bf687-8111-49d9-afe1-5771896600e3
MousePad Razer Goliathus
From 150,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP 

ITM address : 5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 41

iKnow address : 94 Xuan Thuy Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

iKnow phone number : 028 37 44 50 10

Email : shop@iknow-itm.vn

CỬA HÀNG MÁY TÍNH iKNOW-ITM

94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (ITM): 028 62 52 41 41 Điện thoại (iKnow): 028 37 44 50 10

Email: shop@iknow-itm.vn

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234