Image_itm_carnaval--0-0--747a3983-13e5-42b6-ab6e-d57d52f5c667
Office_365_business___1_year-1--0-0--ee430e32-e070-4a97-81dd-d2e2db25f1b1
Office 365 Business – 1 year (J29-00003)
MICROSOFT
From 2,304,000 VND
ADD TO BASKET
Office_365_business_essentials-1--0-0--a711b8cb-2562-4e91-946e-afed226b7049
Office 365 Business Essentials
MICROSOFT
From 1,600,000 VND
ADD TO BASKET
Office_365_business_premium-1--0-0--dc53ebe5-773d-4748-b150-92f71d7f996a
Office 365 Business Premium
MICROSOFT
From 3,500,000 VND
ADD TO BASKET
Office_365_enterprise_e1-1--0-0--a72e8227-6769-44a4-95ee-b54aaafd198a
Office 365 Enterprise E1
MICROSOFT
From 2,300,000 VND
ADD TO BASKET
Office_365_enterprise_e3-1--0-0--365b446c-735f-4b3c-a259-2792b57c3139
Office 365 Enterprise E3
MICROSOFT
From 5,200,000 VND
ADD TO BASKET
Office_365_home--0-0--1c8b0f6b-4952-4dc3-8482-2ab2465544f2
Office 365 Home (32,64 bit) English Subscr 1 year APAC EM Medialess
MICROSOFT
From 1,180,000 VND
ADD TO BASKET
Office_365_personal--0-0--a51ac6d8-ec1a-48d3-861d-7c8ce29e57f4
Office 365 Personal (32,64 bit) English Subscr 1 year APAC EM Medialess
MICROSOFT
From 1,070,000 VND
ADD TO BASKET
Office_home_and_business_2016--0-0--9f00d24f-5219-4ff5-9faa-64de69946219
Office Home and Business 2016 (32,64 bit) English APAC EM DVD
MICROSOFT
From 4,470,000 VND
ADD TO BASKET
Office_mac_home_and_business_1pk_2016--0-0--e9aca88c-d109-41e0-9995-be776aaf719c
Office Mac Home and Business 1pk 2016 English APAC EM Medialess
MICROSOFT
From 5,050,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP

94 Xuan Thuy Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 41

iKnow phone number : 028 37 44 50 10

Email : shop@iknow-itm.vn

CỬA HÀNG MÁY TÍNH iKNOW-ITM

94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (ITM): 028 62 52 41 41 Điện thoại (iKnow): 028 37 44 50 10

Email: shop@iknow-itm.vn

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234