Image_b1723368-2c0c-42fb-80bc-1981ec4a6200--0-0--1ff5c545-63c5-4357-bd3e-42824d966189
Pk_b2--0-0--146f609e-902e-4d0e-b00f-95e310d7ab18
Pack Fir tree
DELL/LOGITECH/EDIFIER
From 9,302,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_white3--0-0--987576b1-fd6d-4b3c-84d5-9f63bbee3b4d
Pack Flakes
LOGITECH/SP/
From 1,605,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_white2--0-0--6826ce99-74d9-4c68-a1b7-d41cec4f9b55
Pack Frozen
LOGITECH/CREATIVE
From 2,154,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_black--0-0--ff6958eb-093e-4a6f-9438-52b128315e9f
Pack Ice
ASUS/SONY/LOGITECH/SENNHEISER
From 13,609,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_b3--0-0--b9215c4f-6326-41ca-978b-3646aea9667d
Pack Mountain
APPLE/SKULLCANDY/LOGITECH
From 15,115,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_white4--0-0--d5b5d23a-5d01-4d6a-9bdb-fa4b52adb0bf
Pack Snow
LOGITECH/SP/CREATIVE
From 3,021,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_b1--0-0--38088347-1430-475c-b493-ed7d5e26eced
Pack storm
SENNHEISER/DELL/APPLE
From 25,270,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_b4--0-0--920ae47d-53d1-42f3-b74d-439a81308429
Pack wind
ASUS/SKULLCANDY/SONY/SENNHEISER
From 13,029,000 VND
ADD TO BASKET
Pk_white1--0-0--664dbcc7-9fba-4c97-ad92-feb2def9418a
Pack Winter
LOGITECH/SENNHEISER
From 823,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP 

ITM address : 5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 41

iKnow address : 94 Xuan Thuy Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

iKnow phone number : 028 37 44 50 10

Email : shop@iknow-itm.vn

CỬA HÀNG MÁY TÍNH iKNOW-ITM

94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (ITM): 028 62 52 41 41 Điện thoại (iKnow): 028 37 44 50 10

Email: shop@iknow-itm.vn

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234