Image_itm_carnaval--0-0--747a3983-13e5-42b6-ab6e-d57d52f5c667
Doublea_a4_80_3--0-0--94af053b-aa21-4890-889e-e6c57d96278e
DoubleA - 70 (Thai lan) A4
DOUBLE A
From 7,700,000 VND
ADD TO BASKET
Doublea_a4_80_3--0-0--94af053b-aa21-4890-889e-e6c57d96278e
DoubleA - 80 (Thai lan) A3
DOUBLE A
From 481,000 VND
ADD TO BASKET
Doublea_-_70__thai_lan__a4_1--0-0--18f6d88a-2fd0-43d1-83dc-9de6abe2882e
DoubleA - 80 (Thai lan) A4
DOUBLE A
From 665,000 VND
ADD TO BASKET
Paper_one_-_70_a3--0-0--ad3405ba-f5e2-4511-80ff-640afbea342f
Paper One - 70 A3
PAPER ONE
From 5,280,000 VND
ADD TO BASKET
Paper_one_-_80_a4--0-0--671b708c-ba93-4047-a3ad-0156eb6ee2d8
Paper One - 70 A4
PAPER ONE
From 1,200,000 VND
ADD TO BASKET
Paper_one_-_80_a3--0-0--55a97884-537f-4607-a0a9-d578076cfdc4
Paper One - 80 A3
PAPER ONE
From 6,550,000 VND
ADD TO BASKET
Paper_one_-_70_a4--0-0--1d2a3b20-f486-4ce4-b9b9-643c522b24f5
Paper One - 80 A4
PAPER ONE
From 2,700,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP

94 Xuan Thuy Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 41

iKnow phone number : 028 37 44 50 10

Email : shop@iknow-itm.vn

CỬA HÀNG MÁY TÍNH iKNOW-ITM

94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (ITM): 028 62 52 41 41 Điện thoại (iKnow): 028 37 44 50 10

Email: shop@iknow-itm.vn

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234