Image_itm_carnaval--0-0--747a3983-13e5-42b6-ab6e-d57d52f5c667
Power_supply_cooler_master_elite_460w__1--0-0--0de77f2a-b58e-4c56-8957-09221de1f2c5
POWER SUPPLY COOLER MASTER ELITE 460W
COOLER MASTER
From 896,000 VND
ADD TO BASKET
Power_supply_cooler_master_elite_500w_1--0-0--0eb6da95-4ba0-4970-8515-578e37d390cf
POWER SUPPLY COOLER MASTER ELITE 500W
COOLER MASTER
From 1,047,000 VND
ADD TO BASKET
Power_supply_cooler_master_elite_550w_1--0-0--30b88001-64de-47f5-9fc0-3956ad2cf16b
POWER SUPPLY COOLER MASTER ELITE 550W
COOLER MASTER
From 1,204,000 VND
ADD TO BASKET
Power_supply_cooler_master_gm_550w__1--0-0--2a57f5b3-29e5-4764-9726-123b789c060e
POWER SUPPLY COOLER MASTER GM 550W
COOLER MASTER
From 1,853,000 VND
ADD TO BASKET
Power_supply_cooler_master_gm_650w__1--0-0--d9e640ec-08eb-496d-930a-ee02a894fe21
POWER SUPPLY COOLER MASTER GM 650W
COOLER MASTER
From 2,142,000 VND
ADD TO BASKET
Power_supply_cooler_master_gm_750w__1--0-0--9df56360-c15f-45ca-aea1-e1b004453577
POWER SUPPLY COOLER MASTER GM 750W
COOLER MASTER
From 2,442,000 VND
ADD TO BASKET
Power_supply_cooler_master_gx_ii_450w_pro_1--0-0--ca5fba34-d799-41d6-a663-afc6c9431564
POWER SUPPLY COOLER MASTER GX II 450W PRO
COOLER MASTER
From 1,542,000 VND
ADD TO BASKET
Power_supply_cooler_master_thunder_700w__1--0-0--6d4035de-bb0c-4cde-b360-c41af43e87bc
POWER SUPPLY COOLER MASTER GX II 650W PRO
COOLER MASTER
From 2,131,000 VND
ADD TO BASKET
Power_supply_cooler_master_thunder_450w__1--0-0--ae648ee1-54be-4858-a8f5-5c33bbb51a8b
POWER SUPPLY COOLER MASTER THUNDER 450W
COOLER MASTER
From 1,113,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP

94 Xuan Thuy Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 41

iKnow phone number : 028 37 44 50 10

Email : shop@iknow-itm.vn

CỬA HÀNG MÁY TÍNH iKNOW-ITM

94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (ITM): 028 62 52 41 41 Điện thoại (iKnow): 028 37 44 50 10

Email: shop@iknow-itm.vn

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234