Image_itm_carnaval--0-0--747a3983-13e5-42b6-ab6e-d57d52f5c667
Electronic_screen_135_dalite_apolo_1--0-0--6a5a3f5d-16dc-4e31-a2e9-4f381012dde2
Electronic Screen 100 inches (70 x 70 inches )  
DALITE/APOLLO
From 1,570,000 VND
ADD TO BASKET
Electronic_screen_135_dalite_apolo_1--0-0--6a5a3f5d-16dc-4e31-a2e9-4f381012dde2
Electronic Screen 120 inches
DALITE/APOLLO
From 1,835,000 VND
ADD TO BASKET
Electronic_screen_135_dalite_apolo_1--0-0--6a5a3f5d-16dc-4e31-a2e9-4f381012dde2
Electronic Screen 135 inches ( remote control)
DALITE/APOLLO
From 2,046,000 VND
ADD TO BASKET
Projector_screen__100_1--0-0--409a68de-37d8-42a4-b43f-4212eef033de
Projector Screen  100 inches ( 180cm x 180 cm)
N/A
From 330,000 VND
ADD TO BASKET
Projector_screen__100_1--0-0--409a68de-37d8-42a4-b43f-4212eef033de
Projector Screen  120 inches ( 220cm x 220 cm )
N/A
From 440,000 VND
ADD TO BASKET
Projector_screen__100_1--0-0--409a68de-37d8-42a4-b43f-4212eef033de
Projector Screen  200 inches( 400 cm x 300 cm )
N/A
From 1,320,000 VND
ADD TO BASKET
Projector_screen__100_1--0-0--409a68de-37d8-42a4-b43f-4212eef033de
Projector Screen 135 inches ( 240cm x 240 cm )
N/A
From 440,000 VND
ADD TO BASKET
Projector_screen__100_1--0-0--409a68de-37d8-42a4-b43f-4212eef033de
Projector Screen 180 inches (355 cm x 260 cm )
N/A
From 858,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP

94 Xuan Thuy Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 41

iKnow phone number : 028 37 44 50 10

Email : shop@iknow-itm.vn

CỬA HÀNG MÁY TÍNH iKNOW-ITM

94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (ITM): 028 62 52 41 41 Điện thoại (iKnow): 028 37 44 50 10

Email: shop@iknow-itm.vn

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234