Image_itm_carnaval--0-0--747a3983-13e5-42b6-ab6e-d57d52f5c667
Sonos_playbar-1--0-0--4b6c9af2-0925-44f0-b7b4-317eb1ab4861
SONOS PLAYBAR
SONOS
From 25,500,000 VND
ADD TO BASKET
Sonos_boost-1--0-0--ee2b492e-0abd-4bc6-9005-75e5a09963f2
SONOS BOOST
SONOS
From 48,500,000 VND
ADD TO BASKET
Sonos_connect-1--0-0--0f0c71b7-3bd3-4834-a53e-9776e65e0034
SONOS CONNECT
SONOS
From 13,500,000 VND
ADD TO BASKET
Sonos_connect_amp-1--0-0--dfc92698-c7dc-499a-8a26-ea695c47126b
SONOS CONNECT AMP
SONOS
From 17,900,000 VND
ADD TO BASKET
Sonos_play1-1--0-0--7fbaedf8-9336-4a5d-b267-f4eaf4b6036c
SONOS PLAY 1
SONOS
From 8,500,000 VND
ADD TO BASKET
Sonos_play3-1--0-0--01cdd4d2-4639-4dcf-a05d-a3a80191746e
SONOS PLAY 3
SONOS
From 10,800,000 VND
ADD TO BASKET
Sonos_play5-1--0-0--c53217ab-e8ae-4b33-98f8-c621daa443aa
SONOS PLAY 5
SONOS
From 19,400,000 VND
ADD TO BASKET
Sonos_subwoofer-1--0-0--ef69da83-40e9-402c-903a-17bd8c65ccc2
SONOS SUBWOOFER
SONOS
From 25,500,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP

94 Xuan Thuy Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 41

iKnow phone number : 028 37 44 50 10

Email : shop@iknow-itm.vn

CỬA HÀNG MÁY TÍNH iKNOW-ITM

94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (ITM): 028 62 52 41 41 Điện thoại (iKnow): 028 37 44 50 10

Email: shop@iknow-itm.vn

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234