Image_itm_management_logo_juillet_site--0-0--be3c86bc-c7bc-4409-9cfe-0e35a07739fe
2.45 VND
Apc_back_ups__1100_1--0-0--e5f55cd9-bd9f-48e5-b8c1-8cbff881d4fb
APC BX1100LI-MS 1100VA
APC
ADD TO BASKET
1.27 VND
Apc_back_ups__650_1--0-0--1a242069-2e37-419e-a9c4-2d16ccaed750
APC BX650LI-MS 650VA
APC
ADD TO BASKET
16.80 VND
Legrand_daker_2kva-310051_3--0-0--d834a1f1-090c-435c-8483-1c002ea23dca
LEGRAND DAKER 2KVA-310051
LEGRAND
ADD TO BASKET
1.42 VND
Legrand_guardian_600va_2--0-0--8bb5b9a1-8193-464d-835e-aa3ef47d2d9e
LEGRAND GUARDIAN 600VA
LEGRAND
ADD TO BASKET
1.20 VND
Santak_tg_500va_1--0-0--edb0bf7a-ca6a-419c-a008-57c42f165688
SANTAK TG 500VA
SANTAK
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_itm_computercare-logo-white_532--0-0--0c58d09e-2d23-48b0-af03-17f37855a2fa
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP 

ITM address : 5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 41

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234