Image_logo-itm-management_-_2--0-0--fbf83284-a8d7-4b14-8505-44af8ec763b5
Asus_r7240-2gd3__2gb-1--0-0--50466352-052b-4f13-94f0-d8a65cd1c908
ASUS R7240-2GD3 2GB
ASUS
From 1,541,000 VND
ADD TO BASKET
Asus_r7-250_-_1gd5__1gb-1--0-0--9201f7e1-4a39-49ae-b71c-33d2e239d2c7
ASUS R7250 - 1GD5 1GB
ASUS
From 1,926,000 VND
ADD TO BASKET
Asus_r7250x_-_1gd5__1gb_3--0-0--e6e3a7df-5cfa-4a9f-bccf-90c849b6d058
ASUS R7250X - 1GD5 1GB
ASUS
From 2,497,000 VND
ADD TO BASKET
Asus_r7250x_-_2gd5__2gb_1--0-0--15743e4b-c3e8-4dce-ae7a-2500c6629323
ASUS R7250X - 2GD5 2GB
ASUS
From 2,866,000 VND
ADD TO BASKET
Asus_r7260x_-_dc2oc-2gd5__2gb_1--0-0--b2980ec3-a83c-4c10-9e2e-24feb8b66cff
ASUS R7260X – DC2OC-2GD5 2GB
ASUS
From 3,801,000 VND
ADD TO BASKET
Asus_r7260x_-_dc2oc-2gd5__2gb_3--0-0--a20958f5-fcaa-440b-8928-8e2fe4962a84
ASUS R7260X – OC-2GD5 2GB
ASUS
From 3,229,000 VND
ADD TO BASKET
Asus_r9270x___dc2t-2gd5__2gb_3--0-0--6e6651c5-0e3c-4a0a-919f-27367ce99e27
ASUS R9270 – DC2OC-2GD5 2GB
ASUS
From 4,611,000 VND
ADD TO BASKET
Asus_r9270x_-_dc2t-2gd5__2gb_1--0-0--f7326a1b-9d68-4104-b8c1-197914672e73
ASUS R9270X – DC2T-2GD5 2GB
ASUS
From 5,745,000 VND
ADD TO BASKET
Gigabyte_n210d3-1gi__1gb_1--0-0--c7dc503e-2424-431c-b172-e442eae587cd
GIGABYTE N210D3-1GI 1GB
GIGABYTE
From 1,100,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP

94 Xuan Thuy Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 41

iKnow phone number : 028 37 44 50 10

Email : shop@iknow-itm.vn

CỬA HÀNG MÁY TÍNH iKNOW-ITM

94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (ITM): 028 62 52 41 41 Điện thoại (iKnow): 028 37 44 50 10

Email: shop@iknow-itm.vn

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234