Image_itm_management_juin--0-0--d87da4a0-09ec-4006-899e-0b7ffd8d580a
Sf90d_05_1--0-0--058fb905-dd60-4233-8603-0b914a3e8f81
5P Cisco 100Mbps SF90D – 05
CISCO
From 819,000 VND
ADD TO BASKET
Des1005a_2--0-0--ad7450ec-e8bd-4e82-b61b-c4b6a2bb2adf
5P D-Link 100Mbps (DES 1005A)
DLINK
From 270,000 VND
ADD TO BASKET
Dgs1008a_2--0-0--aa1cd58d-d6f2-41c2-8eda-0c20ca38ed9c
8P D-Link 1000Mpbs (DGS 1008A)
DLINK
From 890,000 VND
ADD TO BASKET
Router_access_point_draytek_vigor_ap910c-1--0-0--a6400013-112e-4371-b47e-464c5318afde
Access Point Draytek Vigor AP910C
DRAYTEK
From 3,450,000 VND
ADD TO BASKET
Draytek_vigor2130-1--0-0--e8052c5d-807e-48de-ac09-db51dce6654b
Broadband Router Firewall VPN Server Draytek Vigor2130
DRAYTEK
From 2,350,000 VND
ADD TO BASKET
Ciscosf90d-08_1--0-0--85bd6ee9-8616-4e9b-a5d9-bd02bf15090f
Cisco SF90D-08 8 ports 10/100 Mbps
CISCO
From 665,000 VND
ADD TO BASKET
Ciscosf90d-16_1--0-0--b85a8d8c-ef8b-4927-aa25-6e568c9ac37a
Cisco SF90D-16 16 ports 10/100 Mbps
CISCO
From 1,309,000 VND
ADD TO BASKET
Switch_cisco_sg95-24-1--0-0--4230f2e4-8626-4103-b6ac-c41ebabeb624
Cisco SG95- 24 Gigabit 24 ports 10/100/1000 Mbps
CISCO
From 4,450,000 VND
ADD TO BASKET
Switch_cisco_sg95-16-1--0-0--5b9c6476-bb56-4f61-aea1-a61201b2f463
Cisco SG95-16 Gigabit 16 ports 10/100/1000 Mbps
CISCO
From 3,200,000 VND
ADD TO BASKET

    STAY CONNECTED

Image_max_128_itmlogo--0-0--bbe22124-0e3f-460f-ab96-9bec26351d88

ITM GROUP

Image_itm_management-logo-blue_white--0-0--09c4f97a-d411-4913-b6ff-24e516b13074
Image_image_logo_iknow_itm_white-03--0-0--d3d735cc-1046-4006-8f82-eb99bd5c1d22--0-0--16ed8607-ed97-4038-be37-1685f39e38c6
Image_max_128_itminfo--0-0--ac49da55-8675-4480-96c0-6ef7f7f8df86

INFORMATION

Image_max_128_icon-menu-contact--0-0--0efee316-1994-40aa-97e2-b953b4ddc2e5

CONTACT

COMPUTER SHOP 

ITM address : 5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

ITM phone number : 028 62 52 41 4

 

FOR PROFESSIONALS

5th floor , 41 Street 41, Thao Dien Ward, District 2, HCMC.

Phone number :  028 62 58 14 50 

Email : info@it-management.vn

Web Site : http://itm-management.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TOÀN CẦU

Tầng 5, Số 41 đường 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62 58 14 50

Email: info@it-management.vn 

MST : 0309062234